خودت ,انجام ,باشی
خودم را غرق کرده ام. غرق کرده ام توی زندگی. لابلای کتاب ها و درس ها و خواب و فیلم ها و لب تاب و اینترنت و صفحه های مجازی و دوست و همین را بگیر برو تا آخر. غرق شدن خوب است. تصمیم می گیری خودت را غرق کنی و بعد آن قدر دور خودت را شلوغ می کنی که وقت کله خاراندن نداشته باشی. فکر نمی کنی. فقط انجام می دهی. مثل پرنده که از این شاخه می پرد به آن شاخه پشت هم کارها را انجام می دهی و کنارشان تیک می زنی. بعد همه کارهایی که خواسته بودی انجامشان دهی را انجام داده ای و حالا بعد از غرق شدن نجات یافته ای. انگار تازه فهمیده باشی چی به چی است. فهمیده ای حالا حقیقتا چه چیزی می خواهی. باید چه باشی اصلا... می دانی چه می خواهم بگویم؟ گاهی وقت ها برای اینکه خودت را پیدا کنی اول از همه خودت را غرق کن.
منبع اصلی مطلب : از خود نوشتن
برچسب ها : خودت ,انجام ,باشی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : 11